EDM - elektroniczna dokumentacja medyczna

prezentowany materiał pochodzi ze strony: https://ezdrowie.gov.pl