Informatyka w medycynie

Informatyka w medycynie i biznesie.

Kompleksowa obsługa informatyczna placówek medycznych posiadających umowy z NFZ jak i świadczących usługi komercyjnie. W służbie zdrowia technologia informacyjna (IT) jest wykorzystywana do zarządzania ogromną ilością danych pacjentów, w tym dokumentacji medycznej, wyników badań laboratoryjnych, badań obrazowych, leków i nie tylko. Informatyka w medycynie umożliwia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną szybki dostęp do danych i udostępnianie ich. Pomaga to usprawnić przepływ pracy, poprawia bezpieczeństwo pacjentów i poprawia jakość opieki. Dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) lekarze i pielęgniarki mogą z dowolnego miejsca łatwo uzyskać dostęp do informacji o pacjentach, zleceń i podawania leków

Zakres usług

Rozliczenia z NFZ

Rzetelne prowadzone rozliczenia z NFZ zwiększają efektywność finansową placówki medycznej.

Konkurs ofert NFZ

Pomoc w przygotowaniu kompletnej oferty składanej do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Instalacje i konfiguracje

Od planowania sieci po zaawansowane konfiguracje sprzętowe serwerów i urządzeń sieciowych.

Bezpieczeństwo danych

Dostęp do danych wrażliwych musi być na bieżąco monitorowany i chroniony najnowszymi technologiami.

Systemy medyczne

Dobór elastycznego systemu informatycznego jest jednym z kroków do osiągnięcia sukcesu.

Kopie bezpieczeństwa

Dobrze opracowane mechanizmy oraz skrypty kopii zapasowych minimalizują ryzyko utraty danych.

Wsparcie Klienta

Wsparcie Klienta realizowane jest zarówno za pośrednictwem telefonu jak i zdalnego połączenia (AnyDesk).

Oprogramowanie medyczne - informatyka w medycynie

KS-PPS

KS-PPS

System KS-PPS to przede wszystkim wsparcie w rozliczeniach usług z NFZ. Ponadto jest to system umożliwiający prowadzenie dokumentacji medycznej przez personel medyczny. System jest kompletnym narzędziem wspierającym pracę lekarza wraz z całym niezbędnym otoczeniem (fiskalizacja, terminarze, EDM, komunikacja z P1).

KS-SOMED

KS-SOMED

System KS-SOMED to zintegrowane i zaawansowane narzędzie pozwalające w pełni realizować zadania zarówno małych i wielkich placówek medycznych. System ten rozbudowany jest o część analityczno-statystyczną, obsługę umów komercyjnych oraz szereg funkcjonalności pozwalających na pełną integrację z systemem P1.

Prodentis

ProDentis

ProDentis jako jeden z pierwszych programów stomatologicznych na rynku polskim umożliwia obsługę eRecept, eSkierowań i raportowanie Zdarzeń Medycznych. Program ProDentis doskonale współpracuje z aparatami rentgenowskimi i tomografami. Raportuje w pełni wszystkie Zdarzenia Medyczne.

Eurosoft

EuroSoft

Eurosoft Przychodnia to w pełni zintegrowane środowisko do obsługi małych jak i większych placówek służby zrowia. W pełni współpracuje z systemem P1 dając dostęp i tworząc tym samym EDM. Oprogramowanie doskonale sprawuje się również w pywatnych kliniach oferując rozliczenia z personelem.