Do kogo kierowana jest oferta rozliczeń

Rozliczenia z NFZ oferowane są dla placówek medycznych działających w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • leczenia stomatologicznego,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Zakres zadań

W ramach rozliczeń z NFZ wykonywane są:

 • bieżące kontrole poprawności ewidencjonowanych przez pracowników placówki danych,
 • informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
 • aktualizacja danych świadczeniodawcy oraz jego zasobów i serwisach OW NFZ (SZOI / Portal Świadczeniodawcy),
 • raportowanie:
 1. list aktywnych POZ,
 2. świadczeń medycznych do OW NFZ,
 3. zdarzeń medycznych do CeZ,
 4. kolejek oczekujących do OW NFZ,
 5. zestawień zbiorczych oraz badań diagnostyczych,
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - EDM
e-Skierowania