Do kogo kierowana jest oferta rozliczeń

Rozliczenia z NFZ oferowane są dla placówek medycznych działających w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • leczenia stomatologicznego,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • zaopatrzenia w wyroby medyczne.
Zakres zadań

W ramach rozliczeń z NFZ wykonywane są:

 • bieżące kontrole poprawności ewidencjonowanych przez pracowników placówki danych,
 • informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
 • aktualizacja danych świadczeniodawcy oraz jego zasobów i serwisach OW NFZ (SZOI / Portal Świadczeniodawcy),
 • raportowanie:
 1. list aktywnych POZ,
 2. świadczeń medycznych do OW NFZ,
 3. zdarzeń medycznych do platformy P1,
 4. kolejek oczekujących do OW NFZ,
 5. zestawień zbiorczych oraz badań diagnostyczych,
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - EDM

EDM, czyli elektroniczna dokumentacja medyczna to współczesny sposób zarządzania informacją o zdrowiu pacjentów oraz o przebiegu ich leczenia. Kompletna i wiarygodna informacja to podstawa do merytorycznej analizy stanu zdrowia, wspierania decyzji terapeutycznych oraz automatyzacji umożliwiającej odciążenie lekarza od mozolnego poszukiwania kluczowych informacji w gąszczu danych. Teraz system może pomóc wyłuskać te informacje, które w kontekście pacjenta są kluczowe w danym momencie.

EDM stanowią dokumenty wytworzone w jednolitym formacie określonym przez zdefiniowany centralnie szablon (HL7 CDA), które są podpisane jednym z przewidzianych przez ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia rodzajów podpisu elektronicznego. Z kolei dokumentacja medycznej prowadzona w postaci elektronicznej to dokumentacja medyczna prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elektronicznej. Obejmuje więc wszystkie dokumenty medyczne powstające w placówce medycznej, które zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2021 r., nie mogą mieć postaci papierowej, tylko elektroniczną.

Wykonuję wdrożenia usług:

 • KS-EDM Suite – rozwiązanie dostępne w ramach systemów informatycznych KAMSOFT dedykowanych dla medycyny. KS-EDM SUITE obejmuje:
  • Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwalające, między innymi, na spełnienie przez placówkę medyczną wymagań modelu referencyjnego w zakresie współpracy z Rejestrem Zdarzeń Medycznych 
  • Interfejsy Integracyjne z systemem P1 pozwalające na spełnienie przez placówkę medyczną wymagań modelu referencyjnego w zakresie współpracy z Rejestrem Zdarzeń Medycznych oraz wymianę Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w formacie PIK  HL7 CDA a także integrację w zakresie szczepień. 
 • Repozytorium EDM – miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów EDM wytwarzanych przez placówkę medyczną, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania.  Jaka jest rola repozytorium EDM w procesie udostępniania i wymiany EDM? W procesie wymiany EDM- po tym jak pacjent upoważni lekarza z placówki A do wglądu w swoją Elektroniczną Dokumentację Medyczną, lekarz ten wyśle poprzez SIM żądanie udostępnienia danego dokumentu do placówki medycznej B, w której dany pacjent się wcześniej leczył. Do SIM będzie wysyłana między innymi informacja dotycząca miejsca przechowywania danego dokumentu. Wówczas lekarz z placówki A pobiera z repozytorium EDM placówki B dokument pacjenta. Kluczowa w związku z tym jest dostępność repozytorium EDM oraz jego odpowiednie zabezpieczenie przed dostępem przez nieuprawnioną osobę.
e-Skierowania, e-Deklaracje, platforma P1