Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna

Poprzez elektroniczną dokumentację medyczną rozumie się zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.


Obowiązek prawny wytwarzania i przechowywania EDM

Status prawny oraz terminy wejścia w życie obowiązków tworzenia, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. W chwili obecnej – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – wszyscy Usługodawcy zobowiązani są od dnia 2019-01-01 do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej:


  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.    


Zalety prowadzenia EDM w tym możliwości jej wymiany między Usługodawcami

Wprowadzenie ustrukturowanych mechanizmów wytwarzania EDM oraz wsparcie świadczone przez Systemu e-zdrowie (P1) w celu jej wymiany pomiędzy Usługodawcami przyniesie szereg korzyści z tym związanych zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i przede wszystkim dla pacjentów, których EDM dotyczy bezpośrednio.


Dowiedz się więcejo: Zalety prowadzenia EDM, w tym możliwości jej wymiany między Usługodawcami

Czym jest elektroniczna dokumentacja medyczna

Poprzez elektroniczną dokumentację medyczną rozumie się zdefiniowany katalog dokumentów medycznych opatrzonych jednym z dostępnych i przyjętych typów podpisów elektronicznych wymienionych w ramach ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.


Dowiedz się więcejo: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM)

Obowiązek prawny wytwarzania i przechowywania EDM

Status prawny oraz terminy wejścia w życie obowiązków tworzenia, przechowywania i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. W chwili obecnej – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym – wszyscy Usługodawcy zobowiązani są od dnia 2019-01-01 do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, o czym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Obowiązek ten obejmuje następujące rodzaje dokumentacji medycznej:


  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala,
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu,
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego.    


Zalety prowadzenia EDM w tym możliwości jej wymiany między Usługodawcami

Wprowadzenie ustrukturowanych mechanizmów wytwarzania EDM oraz wsparcie świadczone przez Systemu e-zdrowie (P1) w celu jej wymiany pomiędzy Usługodawcami przyniesie szereg korzyści z tym związanych zarówno dla systemu opieki zdrowotnej, jak i przede wszystkim dla pacjentów, których EDM dotyczy bezpośrednio.


Dowiedz się więcejo: Zalety prowadzenia EDM, w tym możliwości jej wymiany między Usługodawcami