Konkurs ofert NFZ

Konkurs ofert NFZ to procedura przetargowa, w której Narodowy Fundusz Zdrowia wybiera podmioty, które będą świadczyć usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Ma ona na celu zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie jakości i efektywności.

Etapy konkursu ofert NFZ

Można tu wyróżnić kilku etapów, które mają na celu wyłonienie najlepszych ofert pod względem jakości i ceny.

 1. Ogłoszenie konkursu ofert
 2. Złożenie oferty
 3. Ocena formalna i merytoryczna
 4. Podpisanie umowy z NFZ
 5. Monitorowanie realizacji umowy przez NFZ

Ogłoszenie

Wszelkie postępowania konkursowe NFZ publikowane są przez:

 1. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Natomiast miejscem zamieszczenia ogłoszeń o postępowaniach są odpowiednio:

 1. na stronie internetowej centrali NFZ (leczenie uzdrowiskowe)
 2. na stronie internetowej oddziału wojewódzkiego NFZ

Możesz skorzystać z mapki wybierając swoje województwo by sprawdzić aktualnie prowadzone postępowania konkursowe.

Konkurs ofert NFZ - Przygotowanie oferty

Złożenie oferty do NFZ wymaga przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Sposób jej skompletowania i forma składania regulowane są przez Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Konkurs ofert NFZ - Elementy oferty

Każda składana przez świadczeniodawcę oferta powinna zawierać:

 • dokumenty formalno-prawne
 • oświadczenia
 • formularze ofertowe
 • wersję elektroniczną oferty

Rodzaje świadczeń

 • POZ – podstawowa opieka zdrowotna
 • AOS – ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • SZP – leczenie szpitalne
 • PSY – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • REH – rehabilitacja lecznicza
 • STM – leczenie stomatologiczne
 • UZD – lecznictwo uzdrowiskowe
 • RTM – pomoc doraźna i transport sanitarny
 • PRO – profilaktyczne programy zdrowotne
Konkurs ofert NFZ
 • SOK – świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • ZPO – zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • SPO – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • OPH – opieka paliatywna i hospicyjna
 • RTM – ratownictwo medyczne
 • PDT – pomoc doraźna i transport sanitarny od 2009
 • PPZ – programy pilotażowe
 • CHZ – choroby zakaźne i stany nadzwyczajne

Niewątpliwie konkursy ofert wpływają na jakość i dostępność usług zdrowotnych dla pacjentów. Dlatego stymulują one również konkurencję i innowacje wśród podmiotów leczniczych, co może przyczynić się do poprawy efektywności i racjonalizacji wydatków na zdrowie.