Rozliczenia z NFZ

Rozliczenia z NFZ

są jednym z kluczowych elementów funkcjonowania placówek systemu ochrony zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to instytucja rządowa, która odpowiada za organizowanie i finansowanie świadczeń zdrowotnych dla obywateli. Aby zapewnić skuteczną opiekę medyczną, NFZ współpracuje z różnymi świadczeniodawcami, takimi jak szpitale, przychodnie lekarskie i dentystyczne.

Raportowanie

Świadczeniodawcy zapewniają pacjentom usługi medyczne. Następnie raportują je do NFZ wraz z wykonanymi procedurami medycznymi. Za pozytywnie zweryfikowane świadczenia zdrowotne NFZ wypłaca środki finansowe. Są one określane na podstawie ustalonych stawek oraz umów z danymi podmiotami medycznymi.

Rozliczenia z NFZ mogą dotyczyć różnych rodzajów świadczeń, w tym opieki ambulatoryjnej, hospitalizacji, rehabilitacji, badań diagnostycznych i refundacji leków.

Dokumentacja medyczna

Aby zapewnić sprawne i przejrzyste rozliczenia, NFZ wymaga od świadczeniodawców prowadzenia szczegółowej elektronicznej dokumentacji medycznej. Dokumentacja ta zawiera informacje o świadczonych usługach, kosztach oraz zawiera odpowiednie kody dla każdego świadczenia. Dzięki temu NFZ może dokładnie śledzić wydatki oraz monitorować jakość i skuteczność świadczonych usług.

Finanse

Ostatecznie, rzetelne rozliczenia z NFZ mają na celu zapewnienie, że obywatele Polski otrzymują dostęp do skutecznej opieki medycznej bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Pomaga to w utrzymaniu odpowiedniego poziomu finansowania świadczonych usług medycznych.

Najczęstsze problemy

W przypadku przesłania:

 • niekompletnej sprawozdawości,
 • opóźnieniach w raportowaniu usług lub
 • nieprawidłowych wg regulacji prawnych świadczeń medycznych,

świadczeniodawcy mogą spotkać się z konsekwencjami, takimi jak sankcje finansowe lub nawet utrata kontraktu z NFZ.

Rozliczenia z NFZ - Zakres usług

Podejmując współpracę w zakresie rozliczenia z NFZ otrzymujesz wsparcie i obsługę w następujących obszarach:

 • ciągłe monitorowanie prawidłowości w ewidencjonowaniu czynności medycznych
 • wykonywanie wszelkich wymaganych raportów do NFZ (statystyczne, świadczenia, kolejki oczekujących, itp.)
 • pomoc w poprawie błędnie zweryfikowanych pozycji rozliczeniowych
 • wystawianie i kontrola rachunków rozliczeniowych
 • szkolenia pracowników w celu zapoznania się z aktualnymi wymaganiami prawa i realizowania obowiązków
 • propozycje uczestnictwa w programach pilotażowych organizowanych przez MZ w celu łatwiejszego dostosowywania swojej placówki do przyszłych wymogów

Obszary działań

Rozliczenia z NFZ
Obsługiwane zakresy/rodzaje świadczeń NFZ:
 • POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna
 • STM – Leczenie Stomatologiczne
 • AOS – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • REH – Rehabilitacja Lecznicza
 • PSY – Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
 • eZWM – Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne
 • ŚPO – Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze
 • Programy Pilotażowe