Oprogramowanie medyczne

Oprogramowanie medyczne

to narzędzie IT dedykowane dla branży medycznej, które pozwala na gromadzenie, analizowanie oraz przetwarzanie danych. Dzięki temu ułatwia ono lepszą organizację danych, a co za tym idzie szybsze i bardziej precyzyjne diagnozowanie chorób.

Oprogramowanie medyczne może być spersonalizowane dla każdej praktyki medycznej, może to być szpital, klinika, przychodnia czy gabinet lekarski.

Oprogramowanie gwarantuje stałą i bezpieczną pracę z danymi pacjentów, a także zapewnia możliwość przeprowadzania różnego rodzaju analiz, np. ilościowych i jakościowych.

Dodatkową zaletą oprogramowania medycznego jest jego elastyczność, dzięki której może być dostosowane dla wszystkich rodzajów działalności medycznych. Zawiera ono moduły, które ułatwiają płynną obsługę i umożliwiają pracę bez konieczności posiadania rozbudowanej wiedzy informatycznej. Dzięki temu, praca w ramach usług medycznych jest bardziej efektywna, a pacjenci otrzymują szybkie i profesjonalne usługi.

Dobór oprogramowania medycznego

Właściwy dobór oprogramowania medycznego jest bardzo ważnym etapem rozwoju każdej placówki medycznej.

Rynek IT dla służbie zdrowia oferuje szeroką gamę oprogramowania medycznego, jednak dobrą praktyką jest dokładne określenie swojego potencjału i stawianych celów.

Trzeba dokładnie określić czy wybrać oprogramowanie oferujące moduły i funkcjonalności ściśle pasujące do Państwa profilu działalności lub może jednak zdecydować się na rozwiązanie oferujące szerszą gamę rozwiązań.

Oprogramowanie medyczne

Oprogramowanie firmy KAMSOFT

KS-PPS

W pełni funkcjonalne oprogramowanie pozwalające mniejszym jak i większym placówkom medycznym na dopełnienie wymogów obowiązującego prawa do raportowania zdarzeń medycznych i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Program pozwala na ewidencjonowanie i sprawozdawanie usług medycznych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to Podstawowy Program Świadczeniodawcy (PPS).

Zintegrowany System Informatyczny Obsługi Przychodni KS-SOMED to duże narzędzie, które jest w pełni konfigurowalne pod każdy rodzaj działalności medycznej. Wbudowane funkcjonalności pozwalają na kompleksowe gromadzenie danych medycznych i tworzenie zdarzeń medycznych.

System umożliwia przeprowadzanie szerokiej analizy danych będącej podstawą podejmowanych decyzji o strategicznym znaczeniu. Ponadto umożliwia on rozliczenia finansowe z Narodowym Funduszem Zdrowia, pacjentem prywatnym oraz innymi placówkami.

ProDentis czyli oprogramowanie dla stomatologii jest zaawansowanym systemem informatycznym pozwalającym praktykom i klinikom dentystycznym realizować w pełni swoje cele.

Zawarte funkcjonalności programu realizują doskonale:

 • prezentację uzębienia na rozbudowanym diagramie zębowym
 • rejestrację online pacjentów
 • wysyłkę SMS z przypomnieniem o wizycie jak i możliwości jej potwierdzenia
 • planowanie zabiegów w formie ofert dla pacjenta, wydruk recept, skierowań, zaświadczeń itp.
 • pełna współpraca z radiografią, kamerą wewnątrzustną

Oprogramowanie medyczne firmy EuroSoft jest rozwiązaniem informatycznym oferującym przyjazny interfejs graficzny, pozwalający placówce medycznej w pełni realizować obowiązki gromadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej.

Atutem systemu EuroSoft Przychodnia jest możliwość obsługi: umów z NFZ jak i pacjentów korzystających z usług medycznych prywatnie.

Ponadto system umożliwia m.in.:

 • rozliczenia z NFZ
 • obsługę wszystkich typów świadczeń
 • prowadzenie własnych słowników
 • obsługę umów z zewnętrznymi kontrahentami
 • prowadzenie cenników dla kontrahentów
 • integrację z programami FK